svezia 2

 

översättning av  Siv Schonberg

.

 

UPPDRAG

Från  1999 har Geapolis

•  Givit stöd till utbildning i ett europeiskt perspektiv, genom studier, dokumentation och aktionsforskning som syftar till pedagogisk utveckling inriktad på nyckelkompetenser inom utbildningssektorn.

•  Erbjudit förbättrade möjligheter att genom  kultur och identitetsstärkande aktiviteter  bidra till utvecklingen av landsbygden.

•  Främjat social och kulturell utveckling på landsbygden genom vuxenutbildning och internationellt utbyte inom utbildning, genom kulturutveckling och sociala projekt riktade till vuxna.

 

KONTINUERLIG UTBILDNING SOM ETT SÄTT ATT STÄRKA EN POSITIV LIVSSTIL

.

formazione continua

.

Därför engagerar sig Geapolis

i att

  • Underlätta möten och erfarenhetsutbyten mellan generationer, kulturer och sociala grupper
  • Uppmuntra vuxna till en större medvetenhet om behovet av en livslång personlig utveckling genom utvecklande av personliga möten och genom en mångfald av kulturella aktiviteter

 

KULTURARVARVET FRÅN  FӦREGÅENDE GENERATIONER

 

filarinew

.

Att vårda och att utveckla kulturarvet är ett uttryck för ansvar för nuet och samtiden. Det är en inbjudan att ”så” inför framtiden, att ta tillvara den kreativa spänningen mellan ”det gamla ärvda och det nya föränderliga”.

Främja en tradition av livslångt lärande genom kulturarvets pedagogik innebär, för Geapolis, att se det livslånga lärandet som en metod att vårda kulturarvet till fromma för kommande generationer.

 

Geapolis använder ”kulturarvets pedagogik” genom att uppmuntra vuxna att

  • Återupptäcka och tolka kulturella rötter och att se och förstå det värdefulla i landsbygdskulturen.
  • Inventera och utveckla traditionella kunskaper och färdigheter inom kulturområdet och i samhällsutveckling och samhällsbyggande

 

NYCKELKOMPETENS OCH VUXENUTBILDNING … DET ÄR ALDRIG FÖR SENT

.

DSC_0003j

.

.

Nyckelkompetenser inom utbildningsområdet uppmuntras att

  • kombinera yrkeskunskaper, traditionella färdigheter och personliga drivkrafter för att i sin tur uppmuntra egenkraft var och en att bidra till en positiv livsstil och till utvecklingskraft på landsbygden

GEAPOLIS uppdrag är att erbjuda ett bidrag till pedagogiskt nytänkande och till försöksverksamhet inom utbildningsområdet genom fortbildning av professionella och genom vuxenutbildning och livslångt lärande.