.

,

Ett samarbete som har djupa rötter …

16 september -2 oktober 2014

Rapport redigerad av Bodil Henriksson Johansson

Samordnare av Geapolis personalens mobilitet vid Vuxenskolan SV Jämtland i Östersund (Sverige)

.

HS-resedagbok-sept-2014-sv.pdf (235 download)

.

.

.

Tisdag 18 augusti 2015

Vilken fantastisk redovisning av studiebesöket ni gjort! Jag ser plötsligt min egen vardag och bekanta omgivning med alldeles nya ögon! Vilken rikedom vi förvaltar ute i våra bygder! Hur viktigt är det inte att lyfta fram  kulturlivet utanför “Staden”! Viktigt för att drivkrafterna inte skall avta och glöden falna! Tack för att ni kom ända från Italien och satte på mig nya glasögon! Förhoppningsvis hittar vi flera intressanta gemensamma projekt!

Hälsningar

Bodil 

KULTURELL MEDVETENHET OCH KULTURELLA UTTRYCKSFORMER - EN EUROPEISK REFERENSRAM

  • Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Lära att lära
  • Social och medborgerlig kompetens
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG)

.

.

När Italien möter Sverige och Piansano möter Litsbygden

av Bodil Henriksson Johansson

LITSBOKEN 2015 Klicka här

Si ringrazia la sig.ra Stina Eliansson, presidente dell’Associazione, Lits Hembygdsförening per l’autorizzazione alla pubblicazione del testo.

..

Kari Lawe

BIRGITTA: FRÅN VADSTENA TILL ROM

EN KVINNAS LIV .. En Heligs andliga resa

.

H.Birgitta-Kari-Lawe-se-.pdf (118 download)

Contributo-2.pdf (107 download) (versione in italiano)

.

1952 Husås (Svezia)- Siv Schonberg con il fratello Ӧrjan insieme ad un compagno di giochi

.

LA CULTURA DELLA CONOSCENZA E DELL’INCONTRO CHE CI PIACE RACCONTARE…. 

La-testimonianza-di-Siv-Schonberg.pdf (200 download)

.