svezia 1

 

OM OSS

Vi är engagerade i att skapa långsiktiga kulturella och sociala värden.

 Vi inspireras av kulturella traditioner i Europa

Vi ser kulturaktiviteter och fortbildning som en metod för social integration och social utveckling. Kulturaktiviteter och livslångt lärande skapar kompetens, utvecklar personliga och professionella färdigheter som i sin tur främjar livskvalitet och kulturell mångfald.

Föreningen Geapolis föddes i Piansano, en liten stad som ligger i hjärtat av Norra Tuscia. (i Italien, på gränsen till Toscana)

Under de senaste decennierna har snabba sociala och kulturella förändringar haft en stor inverkan på hela regionen, dess sociala värden och dess identitet. Den pågående samhällsförändringen i Europa återspeglar sig här i befolkningsminskning, i sysselsättningskris och i svårigheter att mötas över generationsgränser.

 

svezia 2

UPPDRAG

Från  1999 har Geapolis

•  Givit stöd till utbildning i ett europeiskt perspektiv, genom studier, dokumentation och aktionsforskning som syftar till pedagogisk utveckling inriktad på nyckelkompetenser inom utbildningssektorn.

•  Erbjudit förbättrade möjligheter att genom  kultur och identitetsstärkande aktiviteter  bidra till utvecklingen av landsbygden.

•  Främjat social och kulturell utveckling på landsbygden genom vuxenutbildning och internationellt utbyte inom utbildning, genom kulturutveckling och sociala projekt riktade till vuxna.

 

svezia 3

VI

•  UPPMUNTRAR utformningen av kulturmiljöer och integrerad utbildning, genom samverkan mellan  ideella organisationer, utbildningsanordnare och kulturaktörer.  Projekt– A

•  VI ERBJUDER ett bidrag till organisatorisk och professionell utveckling inom  utbildningssektorn. Kulturarvspedagogik och arbetsmetoder med inspiration från Community of Learners (*) . Projekt– B

•  VI ERBJUDER ett rikt utbud av verksamheter som syftar till nytänkande inom fortbildning, inriktade på yrkesverksamma med nyckelkompetenser inom utbildningsområdet.  Projekt– C

 

 (*) I “Communities of Learners” modell klassen / gruppen är tänkt som en verklig gemenskap, där alla kan spela olika roller, dela uppgifter och ansvar samt behärska aktiva strategier för lärande. Varje medlem är både lärling och lärare och delar med alla andra sina kunskaper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt möjligheten för introspektion, självkontroll, självstyrning och självbedömning av lärande.
De viktigaste delarna i lärandemiljön är:
• positivt ömsesidigt beroende
• individuellt ansvar
• konstruktiv interaktion
• sociala färdigheter
• självbedömning

 

 

CONTACTS

 Geapolis .. Lifelong Learning Landscapes

Via Maternum n. 281 – Piansano (VT) 01010  ITALY

e-mail: segreteria@geapolis.eu

tel. +393779795106